Välkommen till Årstafältets Koloniområde

Vilka är vi?


Ideell förening som bildades i oktober 2002 för att sedan inviga koloniområdet den 5 september 2003. Föreningen var då placerad på Årstafältets västra sida och bestod av 86 lotter. Då en ny detaljplan togs och planerna för fältet ändrades fick föreningen flytta till Årstafältets östra sida. Flytten ägde rum under 2018 och den 1 oktober 2018 fick vi flytta in på vårt nya område.

Föreningen består nu av 94 lotter varav 64 är stuglotter och 30 är odlingslotter. Inom föreningens område finns 6 fruktlundar med olika teman vilka allmänheten är välkomna att besöka! Föreningen har också en kulturarvsträdgård och en bärträdgård där vi sprider kunskap om växter samt odlar grönsaker och bär till försäljning.

Se gärna vår kalender för kommande event för allmänheten och medlemmar.

Vi finns även på Facebook med en sluten grupp för våra medlemmar och registrerade medodlare: https://www.facebook.com/groups/arstafaltetskoloni/
Och en öppen Facebooksida för alla som är intresserade av vad vi gör: https://www.facebook.com/ArstafaltetsKoloniomrade/

Kommande evenemang