Måndagen den 15 augusti 2022

Årstafältets Koloniområde

 

Välkommen till Årstafältets koloniområdes webbsida!


Mellan den 31 december 2017 och 1 oktober 2018 stod föreningen utan mark då hela Årstafältet omgestaltas och vi blev avhysta från vårt gamla område. Som förening var vi fullt aktiva under hela flyttprocessen.
Under våren, sommaren och hösten 2018 iordningställdes ett nytt område för föreningen att arrendera för kolonilotter, nu på en annan del av Årstafältet, intill Huddingevägen.
I oktober 2018 flyttade vi in som nybyggare och jobbar nu med att återuppbygga våra lotter till de grönskande oaser de en gång var.

Välkomna att besöka oss på plats på Årstafältet, Östbergavägen 6!

 

Vi finns även på Facebook med en sluten grupp för våra medlemmar och registrerade medodlare: https://www.facebook.com/groups/arstafaltetskoloni/
Och en öppen Facebooksida för alla som är intresserade av vad vi gör: https://www.facebook.com/ArstafaltetsKoloniomrade/