Arbetsgrupper

Nedan får ni en presentation av de arbetsgrupper som finns i vår förening, vad de gör och vem som kontaktperson

Kultursarvsgruppen:

Jobbar med…..

Sammankallande:
Lisa Borgh

Frösamlargruppen:

Text om gruppen

Sammankallande:
Vakant

Föreningshusgruppen:

Den här gruppen ansvarar för föreningshuset, inköp, mm

Sammankallande:
Rose-Marie Strand