Måndagen den 15 augusti 2022

Verksamhet

Om Årstafältets koloniområde

Årstafältets koloniområde är det yngsta koloniområdet i Stockholm. Föreningen bildades i oktober 2002 och själva koloniområdet invigdes den 5 sep 2003.

Årstafältets koloniförening har som sitt viktigaste syfte att erbjuda medlemmar odlingsmöjligheter och på så sätt bidrar föreningen också till den biologiska mångfalden i området samt en trivsam rekreationsplats för alla som bor i området. 

Under våren, sommaren och hösten 2018 iordningställdes ett nytt område för föreningen att arrendera för kolonilotter, nu på en annan del av Årstafältet, intill Huddingevägen. I oktober 2018 flyttade vi in som nybyggare på det nya området.

Årstafältets koloniförening arbetar med miljödiplomering av föreningen och kolonilottsområdet, och har i linje med detta en ganska omfattande intern utbildningsverksamhet. Föreningen ordnar också diverse festligheter där både medlemmar och allmänhet är välkomna.

Föreningen har för närvarande följande arbetsgrupper:

·         Miljödiplomeringsgruppen, sammankallande: Lisa Borgh

·         Föreningshusgruppen, sammankallande: Rose-Marie Strand

·         Frösamlargruppen, sammankallande; Anita Wagner Berglund

·         Marknadsgruppen, sammankallande: Lisa Borgh

·         Kulturarvsgruppen, sammankallande: Lisa Borgh

Kontakta någon av ovanstående sammankallande om du är medlem i föreningen och vill delta i någon arbetsgrupp.