Måndagen den 15 augusti 2022

Styrelsen

Styrelsen verksamhetsåret 2021/2022 består av:

Ordförande:

Lisa Borgh  0709-469472

Lisa_borgh@hotmail.com

Kassör:

Agneta Lönnroos 

alon@bredband.net

Sekreterare:

Linnea Öst

Ledamöter:

Kaj Karlsson

Ergin Munoglu

Kristina Öberg

Suppleanter:

Joseph Fernando

Sigrid "Sigge" Kamp

Rose-Marie Strand