Onsdagen den 4 augusti 2021

Styrelsen

Styrelsen verksamhetsåret 2020/2021 består av:

Ordförande:

Lisa Borgh  0709-469472

Lisa_borgh@hotmail.com

Kassör:

Agneta Lönnroos 

alon@bredband.net

Sekreterare:

Linnea Öst

Ledamöter:

Kaj Karlsson

Kristina Öberg

Suppleanter:

Sigrid "Sigge" Kamp

Vedrana Milosevic

Rose-Marie Strand