Måndagen den 15 augusti 2022

Publicerad 2021-07-06

ROT-avdrag


Kolonist som har ett bostadsarrende (kolonilott med stuga avsedd för övernattning under perioden 15 april-31 oktober) har rätt till ROT-avdrag. Följande dokumentation ska tillställas skattemyndigheten:

* Intyg från styrelsen att stugan är avsedd för övernattning.

* Kopia på egna arrendeavtalet.

* Kopia av köpeavtalet alternativt en kopia av försäkringsbrevet.

Det räcker att lämna in dokumentationen första gången som ROT-avdrag begärs. Skatteverket sparar handlingarna.