Måndagen den 15 augusti 2022

Innan du bygger/planterar

LOTTGRÄNS
Styrelsen arbetar med att slå ner tomtpinnar, har ni pinnar kvar som staden satt upp med ett kryss på så RÖR INTE DESSA!

För de lotter som gränsar mot en häck ligger gränsen innanför en 50 cm skötselyta (tillväxtyta) från häcken. Med rågång inräknat skall det alltså vara ca 80 cm från den inre plantraden till din egen plantering.

För stuglotter så går gränsen i bakkant av den grusade ytan, även här måste en rågång på 30cm anläggas. 

Samtliga lotter ska ha en rågång på 30cm runt hela lotten.


ATT BYGGA PÅ LOTTEN
För alla former av byggen på din lott till exempel staket, veranda, pergola, redskapslåda, vindskydd mm gäller:
Lämna in en föreningsanmälan till styrelsen!
Där berättar du vad du tänker bygga, i vilket material samt mått och placering på lotten. Om du tänker måla
berättar du i vilken färg. En handritad teckning och lite förklarande text är bra, det behöver inte vara en digital
proffsritning. Lämna din föreningsanmälan till någon i styrelsen eller mejla till: info@arstafaltetskoloniomrade.se

Föreningens byggregler finns under fliken Dokument på vår hemsida: www.arstafaltetskoloniomrade.se Vi uppmanar
alla som tänker bygga något att läsa igenom dem först!