Måndagen den 15 augusti 2022

Föreningens Miljöhandbok 

 

 

Vårt miljöarbete  Årstafältets koloniområde

Du kan också ladda ner miljöhandboken här
 

 


I vår förening har vi beslutat att vi ska miljödiplomera oss enligt Koloniträdgårdsförbundets regelverk. Genom att vi gör detta visar vi omvärlden att vi aktivt arbetar för en bättre miljö och värnar om naturens kretslopp. Vårt arbete leder till en ökad biologisk mångfald. Vi som förening berikar därigenom vår närmiljö och detta berättigar vår existens.

 

Vi ska:

  • kompostera trädgårdsavfall på den egna lotten
  • använda miljögodkänt gödsel
  • använda miljögodkända bekämpningsmedel
  • använda miljömärkta produkter
  • vattna klokt

 

Kompostera

För att kompostera trädgårdsavfall krävs ingen avancerad behållare. En hög på marken duger bra, luftiga träramar eller plastbehållare är andra alternativ. Kom ihåg att kompostering av matavfall kräver en sluten kompost, t ex Gröna Anna.

 

Placera gärna komposten skuggigt så att den inte torkar ur på sommaren. Starta komposten genom att lägga avklippta kvistar längst ned. Varva sedan grönt, torrt och delvis förmultnat trädgårdsavfall. Kör kvistar och grenar i föreningens flismaskin och blanda i flisorna för att få en luftigare kompost. Börja gärna en ny kompost varje år. Vänd den gamla och låt den stå minst ett år innan den används. 

 

Tänk på att inte stoppa i grova eller taggiga grenar i komposten. Var också försiktig med rotogräs och ogräs som fröar av sig. Rötter kan torkas ordentligt innan de komposteras. Stora mängder grönt gräs och blöta löv kan täppa till komposten. Lägg istället det direkt på jorden eller vänd ner det ytligt. Små mängder går fortfarande bra att lägga i komposten.

 

Läs mer i Lätt om odling nr 13 som finns på föreningens hemsida.

 

Gödsla

Använd naturgödsel, från t ex ko- häst- eller höns, gärna kravmärkt. Som alternativ till de traditionella gödselsäckarna kan hönsgödsel nu för tiden köpas som lätthanterlig torr pellets. Läs mer om miljövänliga gödslingsmedel i Koloniträdgårdsförbundets rekommendationer, som finns länkade på hemsidan och i föreningshuset. Undvik konstgödsel/handelsgödsel som är miljöovänligt.

Gröngödsla

Ett annat sätt att tillföra näring och struktur till jorden är att gröngödsla. Med gröngödsling menas att man odlar en gröda för att sedan vända ned den i jorden. Ofta används olika klöver, honungsört och lusern. Det finns gröngödslingsväxter som kan odlas på sensommar/höst efter att de vanliga grödorna skördats. Gröngödsling beskrivs i Lätt om odling nr 21, som finns på föreningens hemsida.

 

Skydda växterna

Rensa bort ogräset för hand innan det hinner växa till sig. Täck annars med markduk eller använd i svåra fall miljövänliga bekämpningsmedel så som ogräsättika.

Mot insektsangrepp kan man spruta med såpvatten (1 l vatten + 1 dl såpa + ev. 1-2 msk T-röd) eller spruta med en kraftig vattenstråle. Läs mer om miljövänligt växtskydd i Koloniträdgårdsförbundets rekommendationer som finns länkade på hemsidan. 

 

Miljömärkningar

Det finns en uppsjö av olika miljömärkningar. När det gäller märkning av hushållskemikalier är KRAV, Bra Miljöval, Svanen, EU-blomman med flera bra val. 

I föreningshuset ska bara miljömärkta produkter användas till disk och rengöring. 

Elda och grilla

  • Förbjudet att elda inom området. Detta gäller även trädgårdsavfall
  • Använd miljövänliga tändalternativ vill grillning

Vid eldning kan det bildas sot och andra hälsovådliga föreningar.

Grillning inom området är tillåtet och miljövänligt tändalternativ ska användas. Det finns miljömärkt tändvätska och andra smidiga alternativ såsom skorstenständare. Används skorstenständare behövs bara en bit tidningspapper och tändstickor.

Bygga och måla

Kemikalieinspektionen har gett ut två informationshäften som är bra att läsa innan bygge och målning. De finns länkade till på hemsidan. 

Bevattna

  • Förbjudet att vattna klockan 12-13

Mitt på dagen är avdunstningen maximal. Det gör att mycket av vattnet försvinner utan att komma växterna till nytta, vilket är ett slöseri med våra resurser.  Vattnet får svårare att tränga ner i jorden och det kan göra att rötterna söker sig uppåt mot ytan.

Ytliga rötter gör i sin tur att växterna blir känsliga för uttorkning.

 

Bäst är att vattna tidigt på morgonen när jorden är kall och sval. Växten kan då ta tillvara vattnet under dagen. Näst bäst är på kvällen, men om det är kallare ute kan detta leda till olika svampangrepp. Tänk också på att sniglar är kvällsaktiva och trivs när det är fuktigt.

 

Spara gärna regnvatten i tunnor och tappa upp i kannor som värms i solen. Om man vattnar varma växter med iskallt vatten chockar man rötterna, och det är inte bra för plantorna. Var dock försiktig så att inte vattnet blir för varmt istället, t ex om det ligger i trädgårdsslang som värms av solen. Har man otur kan växterna dö om man vattnar med riktigt varmt vatten.

 

Med vattenspridare försvinner mycket av vattnet i luften och når aldrig rötterna. Punktvattna hellre med kanna eller slang försett med duschmunstycke. Ett annat alternativ är att använda droppslangar som kan läggas på jorden eller grävas ner. Eller ställ ut vattenhinkar eller PET-flaska med dropphål på sidorna. 

Hantera sopor

  •  Ta med sopor från koloniområdet

 

Föreningen har ingen gemensam sophantering. Varje kolonist får därför själv ta med sig sitt skräp från området. Vid städdagar kan gemensam bortforsling av vissa typer av avfall anordnas. Styrelsen informerar i så fall om hur och när detta ska ske.

 

När föreningen anordnar evenemang ska det erbjudas enklare källsortering av de sopor som bildas. Föreningen tar sedan dessa sopfraktioner till stadens källsorteringsstationer. För att minska miljöbelastningen strävar föreningen efter att använda så lite engångsmaterial som möjligt.