Tisdagen den 17 maj 2022

Dokument

Bygglovshandlingar


karta nya området

Här är en karta över det nya området. Lottnummer och areal är angivet för respektive lott.

Lottnummer på nya och gamla

Här är en lista med samtliga lottnummer på nya och gamla området.

Söder

Förstorad del av området där du kan rita in din stugas placering på den grusade ytan (prickad). Det här är områdets södra del. Skala 1:400 skall skrivas ut på A3

Norr 2

Förstorad del av området där du kan rita in din stugas placering på den grusade ytan (prickad). Det här är områdets norra del 2 Skala 1:400 skall skrivas ut på A3

Norr 1

Förstorad del av området där du kan rita in din stugas placering på den grusade ytan (prickad). Det här är områdets norra del 1 Skala 1:400 skall skrivas ut på A3

Situationsplan

Situationsplan över det nya koloniområdet, komplett med skalstock. Skall skrivas ut i A3 för att stämma.

Info från SBK

Här är den presentation som användes vid Stadsbyggnadskontorets information 6/12. Den innehåller en översikt över vad en bygglovsansökan skall innehålla samt exempelbilder och information om hur blanketter skall fyllas i.

Skalstockar och norrpilar

Ett urval av skalstockar och norrpilar att använda på ritningar och situationsplan.

Omvandla skalor

En lathund för hur du omvandlar skalor.

Kontrollplan

Kontrollplansblankett att fylla i (pdf)

Kontrollplan (word)

Kontrollplansblankett att fylla i (worddok.)

Ekempel Kontrollplan

Ett exempel på hur en ifylld kontrollplan kan se ut.

Ansökan byggärende

Blanketten Ansökan byggärende som pdf-fil.

Ansökan byggärende (word)

Blanketten Ansökan byggärende i wordformat