Tisdagen den 17 maj 2022

Dokument

Flytt av koloniområdet


karta över det nya området

Här är en karta över det nya området. Lottnummer och areal är angivet för respektive lott.

20171119 Extra medlemsmöte

Minnesanteckningar från Extra medlemsmöte 19 november i föreningshuset.

20170620 Möte med exploateringskontoret

Minnesanteckningar från möte mellan Exploateringskontoret, Stadsdelen och Koloniföreningen från 20 juni 2017