Måndagen den 15 augusti 2022

Dokument

Dokument


Årsmötesprotokoll 2020

Ordningsföreskrifter Föreningen Årstafältets koloniområde

Stadgar Föreningens Årstafältets koloniområde

Byggregler bilaga 4

Margeförslagen, byggnationer som endast kräver bygganmälan

Byggregler bilaga 3

Förtydligande och råd kring färgsättning och målning på Årstafältets koloniområde

Byggregler bilaga 2

Förtydligande av ord och begrepp i detaljföreskrifter gällande Årstafältets koloniområde

Byggregler bilaga 1

Förtydligar vilken typ av byggnation som är tillåten.

Byggregler

Byggregler för Föreningen Årstafältets Koloniområde

Verksamhetsberättelse för 2017

Revisionsberättelse 2017

Budgetförslag samt fastställande av avgifter för 2018

Balans- och resultaträkning för 2017

Årsmötesprotokoll 2018

Stadgar Årstafältets Koloniområde