Måndagen den 15 augusti 2022

Bli medlem

Intresselistan

I dagsläget är alla kolonilotter arrenderade och vi har en kö av intresserade, men vi tar gärna emot din intresseanmälan!

Väntetiden för lotter varierar men är ca 5-7 år. Under 2021 har 1 stuglott och 2 odlingslotter förmedlats.

Om du vill ställa dig i kö, fyll i en anmälningsblankett och maila den till oss på info@arstafaltetskoloniomrade.se
eller posta den till adressen:  Föreningen Årstafältets Koloniområde, c/o Lisa Borgh, Skattungsvägen 6, 120 59 Årsta

Du hittar blanketten som pdf-fil här.

Du skall också betala in 200 kr till föreningens bankgiro 5636-5554. Detta är en avgift till intresselistan som betalas varje är. Om du inte betalar in avgiften varje år förlorar du din plats i kön. Du skrivs in på intresselistan vid inbetalningsdatum.

Efter detta står du i intressekön för en kolonilott hos oss!
När en kolonilott blir ledig skickas kallelse ut till intresselistan och du kan då anmäla dig till en visning av lotten.

När du får en kolonilott

När du tackat ja till en lott och blir medlem i föreningen tas en inträdesavgift på 1500 kr ut. Inträdesavgiften är ett engångsbelopp. I samband med att du blir medlem får du också de dokumnet som gäller i föreningen, till exempel stadgar, ordningsregler och byggregler.

Att vara medlem i vår förening

Medlemsaktivitetet - Vi är en aktiv förening och vi ordnar bland annat studiecirklar, fröbyten, studiebesök och odlingsrådgivning.

Marknader - Vi brukar ordna ett antal marknader varje år för att bjuda in kringboende och för att få in extra pengar till vår verksamhet. Vi värdesätter alla medlemmars engagemang och arbetsinsatser. De är en nödvändighet för att vår förening ska kunna drivas.

Miljödiplomering - Vi arbetar för att få hela föreningen miljödiplomerad och detta arbete berör alla enskilda medlemmar. Till exempel skall allt grönavfall komposteras eller tas om hand på den egna lotten.

Arbetsdagar - Vi har två gemensamma arbetsdagar varje vår och höst. Som medlem skall du delta på minst en arbetsdag på våren och en på hösten. Medlem som uteblir debiteras med 500 kr.

Årsstämma - I mars varje år hålls årsstämma där många viktiga beslut fattas.

Välkommen med din intresseanmälan!