Måndagen den 15 augusti 2022

Avgifter

Medlems- och arrendeavgift för stuglotter och odlingslotter debiteras 2 gånger per år.

I mars för perioden april - september och i augusti för perioden oktober - mars.

Kostnadern för att ha en lott varierar beroende på storlek men ligger för en stuglott på ca 200sek/månad.

 

När du blir medlem tas en inträdesavgift på 1500 kr ut.  Detta är en engångsavgift.