Onsdagen den 16 januari 2019

Verksamhet

Om Årstafältets koloniområde

Årstafältets koloniområde är det yngsta koloniområdet i Stockholm. Föreningen bildades i oktober 2002 och själva koloniområdet invigdes den 5 sep 2003.

Årstafältets koloniförening har som sitt viktigaste syfte att erbjuda medlemmar odlingsmöjligheter och på så sätt bidrar föreningen också till den biologiska mångfalden i området samt en trivsam rekreationsplats för alla som bor i området. 

Från 31 december 2017 står föreningen utan mark då hela Årstafältet omgestaltas. Under våren, sommaren och hösten iordningställs ett nytt område för föreningen att arrendera för kolonilotter, nu på en annan del av fältet. Inflyttningen till det nya området är beräknad till början av oktober 2018.

Årstafältets koloniförening arbetar med miljödiplomering av föreningen och det kommande kolonilottsområdet, och har i linje med detta en ganska omfattande intern utbildningsverksamhet. Föreningen ordnar också diverse festligheter där både medlemmar och allmänhet är välkomna.

Föreningen har för närvarande följande arbetsgrupper:

  • Miljödiplomeringsgruppen, sammankallande: Linda Fredriksson
  • Föreningshusgruppen, sammankallande: Rose-Marie Strand
  • Frösamlargruppen, sammankallande; Sigrid Kamp
  • Marknadsgruppen, sammankallande: Lisa Borgh
  • Kulturarvsgruppen, sammankallande: Linda Fredriksson

Kontakta någon av ovanstående sammankallande om du vill delta i någon arbetsgrupp.