Fredagen den 20 juli 2018

Verksamhet

Om Årstafältets koloniområde

Årstafältets koloniområde är det yngsta koloniområdet i Stockholm. Föreningen bildades av en grupp entusiaster i okt 2002 och själva koloniområdet invigdes den 5 sep 2003.

Föreningen består av 86 lotter, både odlingslotter och stuglotter, som ligger blandade i området, även medlemmarna är blandade både vad gäller ålder och härkomst.

Årstafältets koloniförening har som sitt viktigaste syfte att erbjuda medlemmar odlingsmöjligheter och på så sätt bidrar föreningen också till den biologiska mångfalden i området samt en trivsam rekreationsplats för alla som bor i området. Centralt i området finns en kryddträdgård som sköts av föreningen men är öppen för den som vill slå sig ner och njuta av grönska och dofter.

Årstafältets koloniförening arbetar med miljödiplomering av området och har i linje med detta en ganska omfattande intern utbildningsverksamhet. Föreningen ordnar också diverse festligheter där både medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Byggplanerna för Årstafältet har pågått länge och stadens prognos är att arbetet skall starta under våren 2018. Staden har därför sagt upp föreningens arrendeavtal från och med 31 december 2017. Koloniområdet är en del av planerna för det "Nya Årstafältet" men ligger då på en annan plats. 

Föreningen har en del arbetsgrupper:

  • Miljödiplomeringsgruppen, sammankallande: Linda Fredriksson
  • Föreningshusgruppen, sammankallande: Rose-Marie Strand
  • Frösamlargruppen, sammankallande; Sigrid Kamp
  • Marknadsgruppen, sammankallande: Lisa Borgh
  • Kulturarvsgruppen, sammankallande: Linda Fredriksson

Kontakta någon av ovanstående sammankallande om du vill delta i någon arbetsgrupp.