Lördagen den 26 maj 2018

Styrelsen

Styrelsen verksamhetsåret 2017/2018 består av:

Ordförande:

Lisa Borgh, lott 66, 0709-469472

Lisa_borgh@hotmail.com

Vice ordförande:

Susanne Hardebrand, lott 29   fram till 20171015

Kassör:

Cecilia Bergkvist, lott 73

Sekreterare:

Linnea Öst, lott 2

Ledamöter:

Kaj Karlsson, lott 68

Ingegerd Beckelin, lott 51

Suppleanter:

Sara Lundström, lott 58

Karin Arver, lott 5