Fredagen den 30 oktober 2020

Styrelsen

Styrelsen verksamhetsåret 2019/2020 består av:

Ordförande:

Lisa Borgh  0709-469472

Lisa_borgh@hotmail.com

Kassör:

Agneta Lönnroos 

alon@bredband.net

Sekreterare:

Linnea Öst

Ledamöter:

Kaj Karlsson

Kristina Öberg