Fredagen den 20 juli 2018

Styrelsen

Styrelsen verksamhetsåret 2018/2019 består av:

Ordförande:

Lisa Borgh, lott 66, 0709-469472

Lisa_borgh@hotmail.com

Kassör:

Cecilia Bergkvist, lott 73

Sekreterare:

Linnea Öst, lott 2

Ledamöter:

Kaj Karlsson, lott 68

Kristina Öberg, lott 1

Suppleanter:

Sara Lundström, lott 58

Karin Arver, lott 5