Onsdagen den 21 november 2018

Styrelsen

Styrelsen verksamhetsåret 2018/2019 består av:

Ordförande:

Lisa Borgh  0709-469472

Lisa_borgh@hotmail.com

Kassör:

Agneta Lönnroos (adjungerad)

Sekreterare:

Linnea Öst

Ledamöter:

Kaj Karlsson

Kristina Öberg

Suppleanter:

Sara Lundström

Karin Arver