Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2016-04-18

Vårens gemensamma arbetsdagar


Vårens första arbetsdag är 28/5 kl 14-17 i direkt anslutning till Vårmarknaden. Detta tillfälle ordnar vi fika och gemensam soptransport då du har chans att bli av med skräp som är skrymmande och inte komposterbart.

Den andra arbetsdagen infaller 12/6 kl 10-13. Vid detta tillfälle avslutar vi med gemensam lunch och i anslutning sedan försommarens medlemsmöte i kryddträdgården.

 Alla medlemmar skall enligt årsmötesbeslut delta på minst en gemensam arbetsdag på våren och en på hösten. Den som avstår från att vara med debiteras med 500 kr.

Kan du inte delta på någon av vårens städdagar och vill ha en ersättningsuppgift måste detta meddelas till styrelsen senast 30 april.