Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2017-07-18

Tidtabell för värderingar

Vi är nu mitt i juli och värderingsgruppen har värderat en fjärdedel av områdets lotter - allt enligt tidtabellen.

Värderingen görs av föreningens egen värderingsgrupp (Anders, Kaj, Lena & Karin) och sker på 
uppdrag av staden.
Någon från värderingsgruppen kommer att ta kontakt med dig som lottinnehavare ca en vecka innan planerad 
värdering och kommer överens om dag och tid. Värderingen är ett omfattande jobb och det är i allas intresse att 
gruppen kan hålla tidtabellen så vi måste alla vara tillmötesgående angående föreslagna datum och tider.
Sista helgen i augusti är det ett uppsamlingsheat, alltså allra sista chansen för en värdering, om du skulle vara 
bortrest eller missat din tid av någon anledning. 
Så här ser tidtabellen ut:

9-10 juli Kvarter 1-2 

15-16 juli Kvarter 2-3 

22-23 juli Kvarter 3-4-5 

29-30 juli Kvarter 5-6-7

5-6 augusti Kvarter 5-6-7 

12-13 augusti Kvarter 8-9

19-20 augusti Kvarter 9-10-11

26-27 augusti Uppsamlingsheat. Absolut sista chansen!

 

Är osäker på vilket kvarter din lott tillhör?  Titta på städlistan i föreningshuset!

Då kan du även passa på att fylla i en städdag om du inte redan gjort det :)