Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2016-08-18

Studiecirkel för miljödiplomering


Nu har det blivit dags för en nystart för arbetet med att miljödiplomera vår förening.
Genom diplomeringen visar vi att föreningen aktivt arbetar för en bra miljö. De
grundläggande tankarna i miljödiplomeringen är att:

  • utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser.
  • minimera spridningen av miljöskadliga ämnen.
  • värna naturens mångfald och kretslopp.
  • skapa en god livsmiljö.

Nystarten görs i form av en studiecirkel med fem träffar under hösten. Du hitter mer information samt hela studieplanen här.

Du hittar kriterier för miljödiplomering här.

OBS Ett extra tillfälle kommer att vara torsdag 13 oktober. Då görs miljöhandboken klar!