Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2016-04-18

Nya rutiner för utskick


På årsstämman föreslog våra revisorer ändrade rutiner för utskick av föreningshandlingar till alla medlemmar, till exempel fakturor för arrende, information och handlingar inför årsstämman. I dagsläget skickas sådant med post men förslaget gällde att i framtiden använda e-post, något som skulle spara tid för styrelsen och pengar till hela föreningen. Det känns också angeläget att alla medlemmar snabbt kan få all tillgänglig information som handlar om framtiden för området.

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att undersöka vilka medlemmar som i framtiden kan tänka sig att ta emot föreningshandlingar via e-post och vilka som även fortsättningsvis önskar få “vanlig” post.

Vi ber dig att skicka ett mejl till arstakoloni@gmail.com och skriva NEJ till e-post eller JA till e-post samt uppge ditt lottnummer.

Om du tackar ja till detta godkänner du också att du själv har ansvar för att föreningen alltid har din aktuella e-postadress.Vill du i samband med ditt godkännande passa på att ändra till en annan e-postadress än den du tidigare uppgivit så går det naturligtvis bra!

För att få en så tydlig bild som möjligt över allas önskemål vill vi att så många som möjligt svarar, alltså även du som vill fortsätta att få föreningshandlingar med vanlig post.

Har du inte något e-postkonto och alltså inte kan skicka något mejl kommer du även fortsättningsvis få handlingar via vanlig snigelpost.

Vi vill gärna ha svar så fort som möjligt och senast tisdag 26 april.

Denna information har också skickats till de e-postadresser som i dagsläget finns i medlemsregistret.