Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2016-10-13

Medlemsinformation Oktober 2016

Nyheter och information från styrelsen

Medlemsmöte/workshop inför områdesflytten 22/10
Lördag 22/10 klockan 11:00-13:00 kommer vi att hålla ett möte för alla medlemmar inför flytten av vårt område. Kom och tyck till om vad som är viktigt för er, vad ni behöver hjälp med och vad ni kan hjälpa till med!

Uppsägning av medlemmar – skriv under och skicka in
I september skickade föreningen ut en uppsägningsblankett till alla medlemmar. Den måste skrivas under och returneras till styrelsen.

Anledningen till att vi måste säga upp alla medlemmar är att kommunen har sagt upp vårt markarrende till hösten 2017. När föreningen inte har ett arrende kan vi inte hyra ut marken till medlemmarna. Om arrendet skulle förlängas på grund av förseningar i detaljplanearbetet med det nya Årstafältet kommer kontrakten också att förlängas.

När vi har fått ett nytt kontrakt på arrende av mark för det nya koloniområdet kommer föreningen att skriva nya kontrakt med alla medlemmar.

Ni som ännu inte skrivit under och skickat in: gör det nu!

Gräsklippare
Pg.a. ständiga reparationsbehov har styrelsen beslutat att föreningens motorgräsklippare bara ska finnas tillgänglig för klippning av gemensamma ytor, på städdagarna. Den kommer därför att vara låst framöver. Intentionen är att det i framtiden ska finnas en bra handgräsklippare att använda i stället.

Miljödiplomeringen
Höstens studiecirkel om vår kommande miljödiplomering är snart avslutad. Styrelsen vill tacka Henny för ett mycket bra arbete!

Diplomeringsarbetet fortsätter i en intern arbetsgrupp, som kommer att bjuda in alla medlemmar till aktiviteter kring diplomeringen i vår. Håll utkik efter inbjudan, och förbered er på att ni kommer att få bygga komposter i framtiden, om ni inte redan har det.

Skräp vid föreningshuset och i brynplanteringarna runt området
Såhär är det: alla medlemmar ska själva ta hand om sitt skräp. På städdagarna har vi den (lite fantastiska) servicen att vi kör iväg grovsopor till tippen, men mellan de tillfällena måste alla förvara kasserade prylar/skräp på sina egna lotter. Trädgårdsavfall ska komposteras på lotten.

Det har redan börjat samlas skräp på hög bakom föreningshuset, bl.a säckar med växtrester (vilket vi INTE kör till tippen), och det ligger dessutom högar med trädgårdsavfall och skräp i kanten av brynplanteringarna runt koloniområdet.

Det är alltid viktigt att vi sköter oss, men kanske extra mycket nu när områdets framtid är lite osäker, så snälla, ta hand om ert eget skräp!

Nya medlemmar
Under hösten har lott 26, 28 och 36 fått nya innehavare. Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen!

Varma hösthälsningar från styrelsen!