Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2017-01-02

Medlemsinformation januari 2017

Föreningen Årstafältets koloniområde Medlemsinformation januari 2017

Hej alla medlemmar!

 

Årsmöte
Vi planerar just nu för föreningens årsmöte i slutet av mars. Efter önskemål från flera medlemmar planerar vi att lägga det på en helg så att så många som möjligt ska kunna delta men datumet är inte definitivt satt. Kallelse och handlingar kommer med post eller på mejl beroende på vad du som medlem angett.

Motion till årsmöte
Som medlem kan du lämna in en motion till stämman. En motion ska vara utformad som ett konkret förslag som stämman kan ta ställning till, det ska också tydligt framgå vem eller vilka som skickar in den.
Sista datum för att lämna in en motion är 22 januari och du gör det genom att posta till Föreningen Årstafältets koloniområde, Box 741, 120 02 Årsta eller mejla till  lisa_borgh@hotmail.com (lisa understreck borgh)

 

Möte angående flytten och nya området
9 december var det ytterligare ett möte med exploateringskontoret och några dagar senare ett extra medlemsmöte i föreningshuset. Du hittar minnesanteckningar från båda dessa möten på föreningens hemsida under dokument, eller genom att följa den här länken.

Nästa extra medlemsmöte är planerat till 29 januari kl 11 i föreningshuset.

 

Inbrott
Under julveckan har det varit inbrott i en stuga på området och vi uppmanar alla att ta ett litet varv i området och att du ”tittar till”  dina grannar när du är på din lott. Vi uppmanar också alla att göra polisanmälan vid inbrott, stöld eller skadegörelse.

 

Miljödiplomering medlemsaktiviteter
Vi har ett spännande år framför oss och miljödiplomeringsgruppen planerar en mängd bra och roliga aktiviteter varav den första är föreningens egen fröbytardag i medlemshuset 4 februari kl 11-13

 

Med tillönskan om ett Gott Nytt Odlingsår 2017

 Styrelsen