Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2017-06-08

Lunchfest och medlemsmöte

Söndag 11 juni har vi både kick-off-fest-lunch för vårt nyväckta miljödiplomeringsarbete samt ett medlemsmöte.

Den 11 juni klockan 12 bjuds det in till MiljödiplomeringsKick-off lunch i kryddträdgården. Föreningen bjuder på lunch samtidigt som miljögruppen berättar om vårt arbete hittills och framöver för att bli miljödiplomerade. För att vi ska veta hur mycket mat som behöver köpas in så ber vi dig anmäla på listan i föreningshuset senast den 8:e juni. Familjer och med-odlare är också hjärtligt välkomna!

Klockan 14.00 är det dags för sommarens medlemsmöte, även det i kryddträdgården. Här går vi igenom den inventering som staden gjorde av våra lotter föregående år, framförallt då stadens bedömning av vilka stugor och vindskydd som går att flytta och ej.

På årsstämman fick styrelsen i uppgift att fördela lotterna på nya området genom att försöka flytta över befintlig struktur till den nya planen. Den lottplacering som styrelsen gjort baserat på detta beslut presenteras också på medlemsmötet.

 Varmt Välkommen!

Styrelsen och Miljödiplomeringsgruppen