Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2017-06-08

Lottinspektion juni 2017

För allas trivsel och för att visa att vi kolonister behövs och att vi vill finnas kvar på Årstafältet, är det viktigt att våra lotter är i ett gott skick och den 15 juni varje år skall lotten vara iordningställd inför sommaren.

Runt den 15 juni görs en inspektion av området och nedan hittar du punkter som kan vara till hjälp för dig som kolonist om du känner dig osäker på vad du förväntas göra. I föreningens ordningsföreskrifter från 2006 kan du också se vad du som lottinnehavare ansvarar för och skall tänka på vid skötsel, plantering och vistelse i vårt område. Du hittar ordningsföreskrifterna under dokument i vänstermenyn (observera att du måste vara inloggad som medlem för att se dem)

  • Grusgången intill lotten välskött utan för mycket gräs/ogräs.    
  • Slänt/gräsytor intill lotten (även utanför häcken) vårdade och klippta.  
  • Häcken välskött och klippt i rätt höjd (110cm inom området och 140-150 cm utåt).   
  • Lotten välskött och utan fröande ogräs eller ogräs mot angränsande lotter samt i övrigt enligt ordningsföreskrifter    
  • Inte för mycket skräp på lotten     
  • Lotten odlad enligt föreskrifter  
  • Endast tillåten byggnation      (för byggregler se under "Dokumment" i vänstermenyn)
  • Huset underhållet och målat i anvisad kulör   (för byggregler se under "Dokumment" i vänstermenyn) 
  • Ej parkering/ framförande av motorfordon inom området   
  • Övrigt    T.e.x.  lottnumret synligt  

Vi är alla olika tack och lov! Det som är för mycket ogräs för någon är helt ok för en annan... men var noga med att hålla gränsen mellan lotter fri från ogräs, ta bort ogräs som sprider sig med vinden till kringliggande lotter och se till att den egna växtligheten inte  "väller över" till grannen.