Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2018-09-19

Invigning 1 oktober

Anläggningsarbetet av vårt nya koloniområde följer tidtabellen och vi börjar nu ställa in oss på att flytta in!

1 oktober kl 16.00 hålls en invigningsceremoni av vårt nya område (med bandklippning) och vi hoppas att så många 
som möjligt vill och kan komma till denna efterlängtade festlighet!