Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2016-10-22

Inventering av växter och byggnader


Som vi tidigare informerat om vill staden få in ungefärliga uppgifter på vad vi har på våra lotteri form av hus, anläggning och växter. Detta för att få en uppfattning om vilka summor det handlar om vid eventuell ersättning. Vi är väl medvetna om att flera medlemmar har gjort det här för något år sedan, men ber ändå alla att fylla i den här (nya) enkäten och skicka eller lämna in till styrelsen senast 1 dcember 2016. Observera att du genom att fylla i enkäten på inget sätt förbinder dig att flytta eller lämna hus eller växter, det skall endast fungera som ett underlag för värdering.

Du hittar enkäten här