Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2017-06-21

Extra medlemsmöten

Med anledning av senaste nytt angående framtiden för vårt koloniområde kallar vi till ett extra medlemsmöte i kryddträdgården, torsdag 29 juni kl 19.00.

Kallelse med informationen i grova drag har skickats ut med post eller epost och kommer också sättas upp i föreningshuset. 

Söndag 2 juli hålls ytterligare ett Extra medlemsmöte i Föreningshuset kl 14.00. Under detta möte finns tid för farhågor, frågor, fika och dryftande av idéer.