Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2016-04-18

Extra medlemsmöte

Med anledning av delvis nya förutsättningar som verkar gälla för vårt koloniområdes framtid kallar vi till ett extra medlemssmöte tisdag 3 maj kl 18.00 i kryddträdgården.

Tisdag 12 april var delar av styrelsen, en av föreningens revisorer samt ordförande I FSSK (Föreningen Stor-Stockholms Koloniföreningar) kallade till exploateringskontoret för ett möte om vårt koloniområdes framtid. Det nya som framkom var att vårt arrendeavtal med staden kommer att sägas upp nu under våren. Vårt nuvarande avtal löper fram till sista september 2017. Därefter kommer vi ha avtal med kortare löptid fram till en flytt.

Det framkom också att staden har ändrat sig helt vad gäller våra stugor. I dagsläget ser det ut som att den som önskar att flytta sin stuga till det nya området kommer att få göra det.

Minnesanteckningarna från mötet kommer att publiceras på föreningens hemsida i sin helhet så snart de är justerade.

 

 

Processen med de detaljplaner som innebär att vårt område flyttas har beslutats av kommunfullmäktige men ännu inte vunnit laga kraft. Båda detaljplanerna är överklagade och rent formellt gäller fortfarande DP 93045 för Årstafältet, dvs en landskapspark. Trots detta förbereder staden för att de nya detaljplanerna kommer att gå igenom, och så måste även vi som förening göra.

I Föreningens Verksamhetsplan som klubbades på årsstämman uppges felaktigt att de nya detaljplanerna redan vunnit laga kraft, något vi beklagar.