Onsdagen den 16 januari 2019

Publicerad 2016-07-14

Exploateringskontoret inventerar lotter


Exploateringskontoret vill göra en inventering av våra lotter och har anlitat en konsultfirma för detta, Konsultgruppen Röda Tråden. De kommer med start torsdagen den 14 juli klockan 11 ta sig runt i området och inventera våra lotter under ca en veckas tid. De kommer titta på storlek på hus, grundläggning, risk vid flytt, mm. Det kommer vara 2-3 personer med orange/gula västar som kommer göra jobbet. 

 
Om det är någon som undrar nåt kan man kontakta Mats Nordin, 0736-223743 eller mats.nordin@rodatraden.se

Vi hoppas att inte någon lott-innehavare skall ha besvär av inventeringen trots att besked om detta kommer med kort varsel!