Måndagen den 18 februari 2019

Publicerad 2017-11-21

Arbetsdag 25/11 Tema:lyft & skräp

Lördagens städdag med ivägforsling av skräp till tippen blev både en succé och en katastrof. På lördag kör vi igen kl 10-16.

Mängden skräp som behövde forslas iväg översteg vida det som föranmälts till styrelsen, och det är fortfarande kvar mängder som 
behöver slängas i container. Nu måste vi hjälpas åt om vi ska få ihop det här!

Styrelsen vädjar därför till alla medlemmar som lämnat skräp för bortforsling till tippen om att:

- Betala ett frivilligt bidrag på 200:- för hyran till de containrar vi kommer att behöva för att få bort allt skräp. 
Betala antingen genom att swisha 200:- till föreningen på swishnr 123 589 16 27 (ange "tipp" + ditt lottnummer 
som referens), eller genom att lämna bidraget kontant på plats nu på lördag. 

- Samt att komma och hjälpa till med resten av arbetet nu på lördag.

På lördag tar vi nya tag igen, både med att få undan skräpet från i helgen, och med att hjälpa tlll att lyfta de hus 
som behöver lyftas inför flytten.

Ni som ännu inte städat av era lotter: glöm inte att ni måste rensa lotterna på allt löst som inte ingick i 
värderingarna (det som är värderat och som ni vill ha ersättning för ska lämnas kvar, titta i era värderingspapper 
om ni är osäkra). 

Till nyår ska alla lotter vara tömda på lösöre och skräp, och de hus som INTE ska flyttas ska vara urstädade. 

Vad som gäller för de stugor som ska flyttas återkommer vi om när vi fått klara besked från staden.

Med förhoppning om att få se många av er på lördag! 

styrelsen