Måndagen den 18 februari 2019

Publicerad 2017-11-12

Arbetsdag 19/11 Tema:skräp

Söndag 19/11 hjälps vi åt att få bort skräp från vårt område.

15 kolonister har svarat att de vill och behöver köra skräp denna dag och föreningen har hyrt en skåpbil för ändamålet. För att transporten skall fungera smidigt är det viktigt att allt är väl sorterat, knöla alltså inte ner skräp huller om buller i stora säckar! :D

Väl mött kl 10.00 på det extra medlemsmötet, vi börjar lasta skräp kl 11.00.