Lätt om odling

Detta är en serie om odlingstips utgiven av Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar.

Lätt om odling nr 1 – Så förbättrar du jorden

Ingen jord är så bra att den inte kan förbättras. Det lönar sig verkligen att lägga ner arbete på att göra jorden bättre. Det växer bättre och det blir lättare och roligare att odla. I första hand är det jordens struktur som behöver förbättras. Jorden ska bli lättbrukad, lagom porös och lagom vattenhållande. Näring i form av gödsel behövs förstås också, men till det återkommer vi i ett särskilt häfte.

Lätt om odling nr 2 – Skörda och lagra

Blomkålen ska skördas så fort huvudena är färdiga, medan grönkålen gärna kan stå ute hela vintern. Så olika kan två nära besläktade grönsaker behandlas. Därför är det mycket viktigt att skörda i rätt tid och att förvara skörden så att den håller sig så länge sam möjligt. Först då får du verklig nytta och glädje av din odling. Skörda helst i torrt väder. Gärna också på morgonen, eftersom de flesta grönsaker är fräschast då. Sedan det viktigast av allt – ju kortare tid från landet till grytan, bordet eller frysen, desto bättre. Både smak och näringsvärde försämras snabbt.

Lätt om odling nr 3 – Växterna behöver näring
Alla växter behöver näringsämnen, precis som andra levande varelser. Några näringsämnen tar växterna ur luften men det mesta kommer från jorden. Det är jordens näringsinnehåll som du som odlare kan påverka. Läs här om varför och hur du ska gödsla. Det finns två skäl att gödsla. Dels att tillföra näringsämnen och dels att förbättra jorden med mullämnen. Organiska gödselmedel medför båda effekterna, handelsgödsel bara näringsämnen.

Lätt om odling nr 4 – De nödvändiga redskapen
Praktiska redskap gör jobbet lättare – det gäller i trädgården som överallt annars. Det finns många sorters redskap att välja på och det är inte alltid så lätt att leta sig fram till redskap man verkligen behöver i en koloniträdgård eller på en odlingslott. Det är viktigt att välja redskap av god kvalitet. Många billiga redskap slits fort ut, medan ett kvalitetsredskap kan hålla livet ut om det vårdas.

Lätt om odling nr 5 – Planera din odlingslott
Det blir lättare att få plats med allt du vill odla om du i förväg planerar hur landet skall se ut. Om du börjar så och plantera utan att först planera kan det hända att de sista växterna inte får plats. Här planerar vi odlingslotten och lär dig utnyttja ytan på bästa sätt.

Lätt om odling nr 6 – Från frö till planta
Vissa köksväxter sås direkt på friland på våren, andra måste förodlas inomhus eller i drivbänk för att de ska hinna utvecklas under vår korta sommar. Sorter med kort utvecklingstid bör sås flera gånger under växtsäsongen för att det alltid ska finnas lagom mogna produkter att skörda. Detta häfte handlar om sådd och sortval och om hur du driver upp unga plantor.

Lätt om odling nr 7 – Lättodlade grönsaker
Den som inte odlat köksväxter kan ha svårt att välja bland de hundratals sorter som finns. Det du först och främst ska tänka på vid sortvalet är detta: odla sorter som du tycker om! Här rekommenderar vi en del sorter som både är lättodlade och ger god och riktig skörd.

Lätt om odling nr 8 – Odla potatis
Praktiskt taget alla fritidsodlare sätter potatis i större eller mindre utsträckning. Potatis är vår viktigaste basföda. Därför ägnar vi en hel broschyr åt potatisodling. På senare år har det kommit många nya sorter som alternativ till de gamla välkända. De nya sorterna har större motståndskraft mot sjukdomar än de gamla. Var alltid noga med att välja en bra sort.

Lätt om odling nr 9 – Växtskydd – reviderad
Växtskydd innebär att vi skall skydda våra växter från att bli angripna av skadedjur och sjukdomar. Växterna kan skyddas på flera sätt, med mer naturvänliga metoder. Viktigast är att vi sköter våra växter på bästa sätt, då blir de inte lika lätt angripna.

Lätt om odling nr 10 – Sommarskötsel
Om du sköter ditt köksväxtland regelbundet under sommaren mår växterna bäst. Skörden blir rikare och det blir faktiskt mindre arbete totalt sett. Om jorden luckras varje vecka under sommaren hålls ogräset efter och det innebär mindre jobb än att rensa bort massor med ogräs som fått växa ifred en månad eller mer. Här är det viktigaste du bör tänka på under sommaren i ditt köksväxtland.

Lätt om odling nr 11 – Ekologisk odling
Ekologisk odling betyder att man odlar utan att använda handelsgödsel och olika bekämpningsmedel mot oönskade insekter, svampar och ogräs. I stället vill man så effektivt som möjligt utnyttja naturens egna mekanismer för näringstillförsel och bekämpning.

Lätt om odling nr 12 – Odla i eget växthus
Vilken glädje att kunna odla och skörda från eget växthus. Där kan man odla melon, paprika och tomat och dra upp många av de växter som ska planteras ut till sommaren. Där kan man också övervintra flera krukväxter. Ska man bara ha ett par tomatplantor i sitt växthus ska man inte lägga ner mycket pengar utan skaffa ett enkelt växthus av trä och plast. Man bör dock komma ihåg att ett växthus inte klarar sig utan tillsyn. Det måste luftas och växterna måste vattnas.
Blir du sugen på eget växthus? Läs igenom byggreglerna först! Du hittar dem under -dokument- i menyn.

Lätt om odling nr 13 – Kompostera trädgårdsavfallet
Till gammal god trädgårdsskötsel hörde att ta vara på både trädgårds- och hushållsavfall, för att återanvända det som växtnäring och jordförbättring. Det är inte mindre aktuellt idag då vi både vill övergå till en miljövänlig hantering av avfall och vill odla på ett miljövänligare sätt. Komposten är en gammal beprövad metod att ta till vara det avfall vi själva producerar.

Lätt om odling nr 14 – Beskärning av fruktträd och bärbuskar
För att få bra frukt måste fruktträd beskäras regelbundet. Det är främst äpplen och päron som behöver beskäras årligen medan plommon och körsbär inte är lika krävande. En kraftig beskärning de första 2-3 åren för att forma trädet och en mild årlig beskärning från år 4 för att underhålla bildningen av ny fruktved är grunden i fruktträdsbeskärningen idag.

Lätt om odling nr 15 – Gräsmattan
lnnan man anlägger en gräsmatta bör man fråga sig vad den ska användas till. Det ställer nämligen lite olika krav på fröblandningar och sorter om gräsmattan skall vara – mycket slittålig – mycket härdig – vacker paradgräsmatta – eller blomsteräng.

Lätt om odling nr 18 – Naturnära odling
I varje trädgård finns möjlighet att sträcka ut en hjälpande hand till den ofta hotade naturen. Utdelningen kan bli stor när beredskap finns för samspel. Målet är att ,skapa naturnära trädgårdsmiljöer som kan återerövras av växter och djur som en gång ”delade revir” med våra kulturväxter.

Lätt om odling nr 19 – Marktäckning
Att täcka marken med olika material har många fördelar. Det finns flera slags material att tillgå, men alla passar inte lika bra för alla tillfällen och alla växtslag. En del kan till och med ha ogynnsam inverkan på skörden eller förhållandena i jorden. Det gäller således att välja rätt marktäckning. Organiskt material som gräsklipp, Iöv, bark, halm och gröngödslingsväxter är att föredra i en ekologisk odling, Iiksom svart plast och fiberduk som också är bra till vissa ändamål.

Lätt om odling nr 20 – Ogräs
För många fritidsodlare är ogräset ett stort och arbetskrävande problem i trädgården. Ogräs är egentligen ett orättvist namn på växter som många gånger är väldigt vackra men som råkar växa på, för oss människor, fel plats. 

Lätt om odling nr 21 – Gröngödsling
Växter kan man använda både för att försköna sin trädgård och för att förbättra odlingsförhållandena. Gröngödslingsväxter är särskilt lämpade för ändamåIet. Många olika arter kan odlas som gröngödsling, d v s för att inarbetas i jorden i syfte att förbättra den i flera olika avseenden. Blodklöver, fodervicker, honungsört – de är alla mycket vackra och berikar våra trädgårdar ovan såväl som under markytan. 

Lätt om odling nr 23 – Odla bär
Jordgubbar, hallon, krusbär, svarta och röda vinbär är alla lättodlade trädgårdsdelikatesser och självktrara inslag i våra trädgårdar.

Lätt om odling nr 24 – Skadegörare på fruktträd
Det finns många skadedjur och svampar som angriper fruktträd och förstör skörden. Vissa är specialiserade på ett enda fruktslag medan andra kan göra skada på flera. Trädgårdens nyttodjur gör en viktig insats genom att hålla skadegörarna i schack. Var rädd om dem, undvik kemiska bekämpningsmedel så långt det går. Då hjälper du så väl nyttodjuren som pollinerande humlor och bin. Det här faktabladet beskriver helt kort de vanligaste skadegörarna och vad man kan göra åt dem när naturens egna skyddsmekanismer inte räcker till. 

Lätt om odling nr 25 – Rådjur och gnagare
Många fritidsodlare har problem med rådjur, harar och sorkar som äter upp och förstör växter i trädgården. Det finns emellertid växter som djuren mindre gärna tycks äta, och som följaktligen kan vara aktuella vid nyplantering. Olika avskräckningsmetoder kan också skydda växter som löper risk att ätas upp.

Lätt om odling nr 26 – Locka trädgårdens flygande vänner
Fågeldrillar, fjärilsfladder och humlesurr är upplevelser som hör ihop med vår och sommar. På sina håll blir smådjuren alltmer sällsynta. Våra trädgårdar som gröna sammanhängande stråk mellan stad och landsbygd förbättrar deras livschanser. För att locka till besök kan vi plantera djurvänliga blommor, träd och buskar. Därtill får vi hjälp med pollinering och att hålla nere antalet skadeinsekter.

Lätt om odling nr 27 – Odla kryddväxter
Det är både roligt och lätt att odla kryddor. Kryddväxter är goda, nyttiga och vackra växter som ger din trädgård ett extra värde. De ger mycket smak och doft från liten yta. Och smaken av färska örtkryddor går inte att jämföra med dem man köper torkade på burk.

Lätt om odling nr 28 – Att odla rosor
Rosor är en variationsrik växtgrupp med gamla anor, odlad och omtyckt av många. Tyvärr uppskattas den även av en rad olika skadegörare. Med goda växtbetingelser kan man förebygga en del problem. Blir det ändå svåra angrepp varje år, byt mot en friskare sort.

Lätt om odling nr 29 – Vatten
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och oumbärligt för växtligheten. På många håll i världen är vatten en bristvara. Även om Sverige inte räknas dit finns all anledning att hushålla med den kostbara resurs som rent vatten är. 

Lätt om odling nr 30 – Köp bra växter
Trädgårdsväxter är oftast något vi investerar i för lång tid framöver. Då vill vi också veta att det vi köper motsvarar våra krav och förväntningar. Planera därför ditt växtköp i god tid innan du står i butiken så du vet vad du vill ha. Då är chansen större att du blir nöjd på sikt. Här följer några punkter som du bör ha tänkt igenom.

Lätt om odling nr 31 – Odla i kruka
Med växter i kärl och krukor kan du få en prunkande trädgård på minsta lilla utrymme, på terrassen, balkongen eller yttertrappan. Du kan odla överallt, på berg, under buskar och träd, i träd och uppefter väggar. Många fler växtslag än man tror kan odlas i kärl bara man följer några enkla grundregler: god dränering, stor jordvolym och tillräckligt med vatten och näring hela säsongen.

Lätt om odling nr 32 – Häckar
Doftande, blommande syrenberså, stramt tuktad ligusterhäck eller en vit sky av brudspirea. En häck kan ge helt olika intryck. Den skapar rumskänsla inne i den egna trädgården, ger insynsskydd och Iä på uteplatsen eller en mjuk bakgrund till en färggrann perennrabatt. Men mest används den ändå som avgränsning mot grannen.

Lätt om odling nr 33 – Sniglar och snäckor
Sniglar och snäckor är bland de vanligaste skadedjuren i våra trädgårdar. De kan göra mycket stor skada på småplantor, köksväxter och bär om de får härja fritt. Men är man ute i tid finns det metoder att hålla antalet på en nivå som är hanterlig. Sniglar och snäckor är också nyttiga djur som har sina uppgifter att fylla i trädgården, även om det kan vara svårt att inse när man finner dem i salladen på middagsbordet.

Lätt om odling nr 34 – Odla frukt
Ett fruktträd ger mycket glädje. Det har nästan allt man kan önska av ett träd – överdådig blomning, färggranna, goda och nyttiga frukter. Fruktträd kan formas på flera olika sätt och förekommer i en mångfald sorter. Här kan du läsa om jord, plantering, näring och vatten, d v s hur du ger träden en bra start. 

Lätt om odling nr 35 – Blommor på lotten från vår till höst
Ett av glädjeämnena med att ha en kolonilott är att ha egna blommor som är vackra där de står och som kan tas in i vas. Ett enkelt ”bassortiment” ger blommor från tidig vår till sent på hösten. 

Lätt om odling nr 36 – Gör egna plantor
Med ganska enkla medel går det att göra egna nya växter – med sticklingar, genom delning eller genom avläggare. Det kan man göra från många växter – från tidig vår fram till växtsäsongens slut beroende på växtslag. En del växter både blommar och växer bättre av att delas. Andra, t ex pion, brukar inte alls gilla den behandlingen.

Lätt om odling nr 37 – Perenner
Perenner är vackra blommor som kommer igen år från år och som vi gärna vill ha i vår trädgård. Perenn betyder just evig, beständig. Det vi kallar perenner i trädgården är de örtartade, fleråriga växterna, de som vissnar ner varje höst men alltid kommer igen till våren. Det är således bara de underjordiska delarna som övervintrar. Med perenner i trädgården kan man planera så att man har olika blommande växter från vår till höst. De är för det mesta lättskötta växter bara de får rätt förutsättningar från början. 

Lätt om odling nr 38 – Bättre skörd med fler bin och humlor
Frukt, bär, tomater, ärter, bönor och en del gurkväxter är beroende av insektspollinering. Utan pollination ingen skörd och med dålig pollination sämre skörd. Bin och humlor är de viktigaste pollinatörerna, som i dag blir allt ovanligare. Vi måste därför värna om insekter som vi är beroende av och på olika sätt hjälpa dem att överleva och helst bli fler.

Lätt om odling nr 39 – Hallon, om odling sorter och sjukdomar
Hallon hör till de vanligaste växterna i våra trädgårdar och brukar ge goda skördar av välsmakande bär. Men så småningom kan hallonplantorna mista sin växtkraft, bladen blir skrynkliga och skörden avtar. Förutom hallonskottsjukan är virusangrepp det vanligaste problemet i äldre hallonplanteringar. Men med bra sorter, lämplig skötsel och friska plantor är hallonhäcken till stor glädje.

Lätt om odling nr 40 – Gödsling med urin
I många trädgårdar används urin från den egna familjen regelbundet eller ibland som ett effektivt gödselmedel. Men det har sällan skrivits om det och det har saknats anvisningar och råd. Fritidsodlingens Riksorganisation FOR har därför vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, finansierat både försök och faktainsamling om hur urin från människor bäst kan användas som växtnäring.

Lätt om odling nr 41 – Biologisk bekämpning i växthus och trädgård
Skadegörare på trädgårdsväxter har många fiender i naturen. Dessa naturliga fiender, eller nyttodjur som de också kallas, kan köpas och utnyttjas i odlingen. Man kan också locka vissa av dem till trädgården genom att plantera speciella växter.

Lätt om odling nr 42 – Frukt och bär på liten lott
De flesta av oss önskar en trädgård eller odlingslott med inslag av frukt och bär. Ju mindre plats vi har på lotten desto viktigare är det att anpassa odlingen till det utrymme vi har. Fruktträd och bärbuskar tar lätt stor plats. Det gäller att från början bedöma hur mycket plats plantorna kan få – på marken och på höjden – och anpassa valet av sorter och odlingssätt.

Lätt om odling nr 43 – Spanska skogssnigeln
Det är över 30 år sedan den första spanska skogssnigeln hittades i Sverige. Idag är den etablerad här och på många håll en riktig plåga.

Lätt om odling nr 44 – Fleråriga klättrare
Klätterväxter är mycket användbara i den lilla trädgården. De kan bädda in staket, plank, väggar …. Klätterväxter är en bra hjälp för den som vill skapa nya rum i trädgården. De finns för alla lägen, dessutom för olika klimat och olika smak vad gäller färger och former. Det finns vedartade klätterväxter, perenna örter, som vissnar ner varje år men kommer igen och förstås ettåringar, som vi inte skriver om här.

Lätt om odling nr 45 – Gröna punkter för miljön – om Miljödiplomering
Miljö- och klimatfrågorna är mer aktuella än någonsin. Miljön angår oss alla. Koloniträdgårdarna är betydelsefulla inslag i den gröna miljön i städer och tätorter. Även om våra koloniträdgårdar kan tyckas vara en liten del i det globala perspektivet är ändå kolonin en plats där vi har möjlighet att påverka och dra vårt strå till stacken. Koloniträdgårdarna bör vara ekologiska förebilder och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Koloniträdgårdsförbundet har därför antagit regler för att miljödiplomera koloniträdgårdsföreningar.

Lätt om odling nr 46 – Päronrost
Päronrosten har blivit ett stort bekymmer i trädgårdar och koloni- områden. När angreppen återkommer år efter år försvagas trädet, skörden blir sämre och sämre och till slut kan trädet dö. Kartsätt- ningen minskar och ofta faller karten i förtid. Upp till mellersta Sverige (växtzon 4) har angrepp av päronrost noterats, men störst angrepp finns idag (2008) i våra södra och västra landsändar där också förekomsten av päronträd är större. Med det förmodade mildare och fuktigare klimatet räknar man med en spridning till alla de delar där päronodling förekommer i Sverige.

Lätt om odling nr 47 – Biologisk mångfald i trädgården
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol …. så sjunger vi i visan men dessa blommor blir alltmer sällsynta i vår natur. Vad innebär begreppet Biologisk mångfald – och vad kan en enskild odlare tänka på för att gynna den.