Tisdagen den 26 mars 2019

Dokument

Dokument


Byggregler

Byggregler för Årstafältets koloniområde giltiga från och med 1 oktober 2018

Byggregler Bilaga 1

Detaljföreskrifter för byggnader och anläggningar inom Årstafältets koloniområde

Byggregler Bilaga 2

Förtydligande av ord och begrepp i detaljföreskrifter gällande Årstafältets koloniområde

Byggregler Bilaga 3

Förtydligande och råd kring färgsättning och målning på Årstafältets koloniområde

Byggregler Bilaga 4

Margeförslagen, byggnationer som endast kräver bygganmälan

Verksamhetsberättelse för 2017

Revisionsberättelse 2017

Budgetförslag samt fastställande av avgifter för 2018

Balans- och resultaträkning för 2017

Årsmötesprotokoll 2018

Stadgar Årstafältets Koloniområde