Fredagen den 20 juli 2018

Bli medem

Bli medlem

I dagsläget är alla kolonilotter arrenderade, och vi har en kö av intresserade. Vi tar gärna emot din intresseanmälan.
Väntetiden för lotter varierar men är ca 2 år.

När du sedan blir medlem tas en inträdesavgift på 1500 skr ut och är ett engångsbelopp.

Om du är intresserad och vill ställa dig i kö, fyll i blanketten nedan och maila den till oss på :info@arstafaltetskoloniomrade.se.
Du det går också bra att posta blanketten som brev till adressen:

/anvandarbilder/86/files/Ny%20Intresseanm%C3%A4lan%20kolonilott.pdf.docx

 

Årstafältets Koloniområde

Box 741

120 02 Årsta

 

Avgift till intresselistan är för närvarande 200 kr per år, och betalas till föreningens bankgiro 5636-5554.

Du skrivs in på intresselistan vid inbetalningsdatum.